અરવલ્લી જિલ્લામાં બાયડ અને મોડાસા ખાતે બસ સ્ટેન્ડની સફાઈ કરવામાં આવી


આગામી બે મહિના દરમિયાન દર રવિવારે રાજ્ય સહીત જિલ્લામાં વિવિધ થીમ ઉપર સ્વચ્છતા સફાઈ અભિયાન યોજાઈ રહ્યું છે. જેના ભાગરૂપે આ રવિવારે જિલ્લાના મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા તેમજ તાલુકા વિસ્તારના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારોમાં સફાઈ ઝુબેશ હાથ ધરાઈ.

અરવલ્લી જિલ્લામાં બાયડ અને મોડાસા બસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સાફ સફાઈની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમાં નગરપાલિકા ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી શ્રી, તેમજ નગરપાલિકાનું સ્ટાફગણ, મશીનરી સાથે એસટી ડેપો મોડાસા ખાતે આવી સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *