કોરોમંડલ આંતરિક સુરક્ષા સતાહ સેલિબ્રશન 06 થી 11 ફેબ્રુઆરી 2023

આજ રોજ તા. ૧૩.૦ર.ર૦ર૩ સરીગામ ખાતે કોરોમંડલ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ માં આંતરિક સુરક્ષા સપ્તાહઅંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયેલ હતો, જેમાં શ્રી એન. કે. પટેલ, ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટર તથા શ્રી એન. આર. ચૌધરી, ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટરમુખ્ય અતિથિ તરીકે આવેલ હતા. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કંપની ના અધીકારીયો શ્રી સંતોષસી. એચ, શ્રી પંકજ તલેગાંવકર, શ્રી નીલમ સોવંકી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સેફટી વીક અંતર્ગત કંપની એવિવિધ સેફટી ના કાર્યક્રમ જેવા કે સેટી ક્વિઝ , સેફટી સ્લોગન , સેટી પોસ્ટર , કાયર ફાઈટિંગ ડિલ ,ટ્રેઇનિંગ્સ વિગેરે સેઠટી ને લગતા પ્રોગ્રામ પુરા સતતાહ આયોજિત કર્યા હતા. જેમાં ૪૦૦ થી પણ વધારેકર્મચારીઓ પ્રોગ્રામ માં ભાગ લીધેલ હતો. આ કાર્યક્રમ માં મુખ્ય અતિથિ તથા કંપની ના અધીકારીયો દ્વારાકર્મચારીઓને સેફટી પ્રતિ વધુ ને વધુ જાગૃતતા લાવી ફેક્ટરી માં સુરક્ષિત વાતાવરણ ઉભું કરવાના સતતપ્રયાસ કર્યા હતા. ૫૦ થી વધુ કર્મયારીઓને મુખ્ય અતિથિ તથા કંપની ના અધીકારીયો દ્વારા પ્રતિયોગિતામાં વિજેતા થવા બદલ ઇનામ વિંતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.આ પુરા કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે કોરોમંડલ મેનેજમેન્ટ ના અધિકારીઓ નો અગત્યનો ફાળો રહ્યોહતો.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *