ગુજરાત કારોબાર બ્રેકિંગ ન્યુઝ 2/6/2023 શુક્રવાર

GSEB ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહનું 73.27% રિઝલ્ટ

છોકરા કરતા છોકરીઓએ મેદાન માર્યુ, 13.36 ટકા વધુ

311 સ્કૂલોનું 100 ટકા પરિણામ

સૌથી વધુ પરિણામનો જિલ્લો કચ્છ- 84.59 ટકા

સૌથી ઓછા પરિણામનો જિલ્લો 54.67 ટકા

સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર વાગધ્રા- 95.85

સૌથી ઓછું પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર દેવગઢબારીયા- 36.28

વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ- 67.03 ટકા

વિદ્યાર્થિનીઓનું પરિણામ- 80.39 ટકા

વિદ્યાર્થિનીઓનું પરિણામ 13.36 ટકા વધુ

10 ટકા કરતા ઓછું પરિણામ ધરાવતી સ્કૂલોની સંખ્યા- 44

દિવ્યાંગ ઉમેદવારની સંખ્યા- 3097

20 ટકા પાસિંગ સ્ટાન્ડર્ડથી પાસ થનાર દિવ્યાંગોની સંખ્યા- 638

ખાનગી નિયમિત ઉમેદવારોના પરિણામની ટકાવારી- 33.86 ટકા

ગત વર્ષ કરતાં 13.64 ટકા ઘટ્યું

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *