મોડાસાની ધી. મ. લા. ગાંધી ઉચ્ચતર કેળવણી મંડળના સુવર્ણ જયંતી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપતા આદિજાતિ વિકાસ, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ વિભાગના મંત્રીશ્રી ડૉ. કુબેરભાઈ ડિંડોર .

ગુજરાત કારોબાર ન્યુઝ-ભરતસિંહ ઠાકોર (બ્યુરો ચીફ) અરવલ્લી

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે સ્થિત ધી.મ.લા.ગાંધી કેળવણી મંડળ દ્વારા સંચાલિત બી.ડી.શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ભૂતપુર્વ તાલીમાર્થી સંઘનો સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ યોજવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના આદિજાતિ વિકાસ, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ વિભાગના મંત્રીશ્રી ડૉ. કુબેરભાઈ ડિંડોરે હાજરી આપી હતી.ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થી સાથે તેમને પરામર્શ કરી આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. સતત બીજા દિવસે જિલ્લા ક્લેક્ટર શ્રી પ્રશસ્તિ પરીકએ પણ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *