વાવાઝોડા ના કારણે અનરાધાર વરસાદની સવારી સવારે પણ યથાવત

ગુજરાતમાં સવારથી બપોર સુધીમાં 117 તાલુકામાં વરસાદ

સૌથી વધુ દ્વારકા ના જામખંભાળિયામાં સાડા સાત ઇંચ વરસાદ

જામનગર શહેરમાં સવારે પણ ભારે વરસાદના કારણે 6-5 ઇંચ પાણી પડ્યું

કચ્છના અંજાર અને માંડવીમાં પણ ચાર -ચાર ઇંચ વરસાદ

દ્વારકામાં પણ અનરાધાર વરસાદના કારણે ચાર ઇંચ વરસાદ

ગાંધીધામમાં પણ વધુ સાડા ત્રણ ઇંચ વરસાદ પડ્યો

રાજકોટના લોધીકામાં પણ ત્રણ ઇંચ વરસાદ

કચ્છના મુન્દ્રામાં પણ દે ધનાધન ત્રણ ઇંચ વરસાદ

રાજકોટ ,વાંકાનેર ,જામકંડોણા અબડાસા અને નખત્રાણામાં પણ બે ઇંચ વરસાદ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *