સરીગામ ખાતે કેડીબી સ્કૂલ મા પેહલીવાર હોકી ટુર્નામેન્ટ નુ આયોજન કરવામા આવ્યુ હતું

: *કેડીબી સ્કૂલ મા હોકીની ટુર્નામેન્ટ રમાડવામાં આવી હતી. જેમાં સરીગામ માં થી 8 ટીમે ભાગ લીધો હતો.. જેમાં થી ફાઇનલમાં બ્લ્યુ વોરિયર અને ગોડ નાઈન ટીમ આવિ હતી. જેમાં બ્લ્યુ વોરિયર ટીમ વિજેતા બની હતી*

બોક્સ: *હોકી ટૂરના મેન્ટ માં હાયેસ્ટ ગોલ સ્કોરલ અને બેસ્ટ પ્લેયર તરિકે વિશાલ ભાઈ ને ટોફી અને ગોલ્ડ મેડલ આપી ને સનમાનીત કરવામા આવ્યાં હતા*

બોક્સ:  *બ્લ્યુ વોરિયર ટીમના વિશાલ ભાઈ અને હિના પ્રજાપતિ સહીત અન્ય ખેલાડી જે સ્ટેટ લેવલે પણ હોકી ની ટૂરના મેન્ટ માં રમી ચૂક્યા છે*

ભારત દેશ મા અલગ અલગ પ્રકારે અવનવી રમતો રમવામાં આવે છે જેવી કે ક્રિકેટ, હૉકી, કબડી, ખોખો આ અવનવી રમતો થી આપસમાં પ્રેમ ભાવ વધે છે અને મન પણ પ્રફુલ્લીત થાય છે ત્યારે સરીગામ સરીગામ હોકી ટીમ ના સ્ટેટ લેવલે રમિચૂકેલા ખેલાડીઓ એ ઉત્સુકતા બતાવી ને સરીગામ માં સૌપ્રથમ વાર હોકી ટુર્નામેન્ટ નુ આયોજન કર્યું હતું
ભારતની રાષ્ટિય રમત છે. આ રમતમાં બે ટુકડીઓ સામસામે રમે છે.હોકી નામ વડે ઓળખાતી અંગ્રેજી જે (J) આકારની લાકડી વડે દડાને સામેની ટુકડીની જાળી(ગોલપોસ્ટ)માં દાખલ કરાવવાનો હોય છે.


હોકીની શરુઆત : હૉકીની શરૂઆત ક્યાં અને ક્યારે થઈ.
ઐતિહાસિક પુરાવા પરથી જણાય છે કે હૉકી જેવી રમત પ્રાચીન સભ્યતામાં રમાતી હતી
નાઈલનઅ ખીણ પ્રદેશમાં બેની હાસન ના મકબરામાં મળી આવેલા ચિત્રોમાં માણસો હૉકી જેવી રમત રમી રહ્યાં હોવાનું દેખાય છે.
અન્ય અમુક ચિન્હોથી જનાય છે કે આરબ, પર્શિયન, રોમન (પૅગાનીકા), ઈથિયોપિયન અને અત્ઝેક લોકો પન ભિન્ન પ્રકારની હૉકી રમતા હતાં
આ ખેલના સૌથી પ્રથમ તોળી બનાવીને રમવાનો ઉલ્લેખ થેમીસ્ટોક્લ્સ દ્વારા ઈ.પૂ.૪૭૮માં બંધાવાયેલ પૂતળાની દીવાલ પર મળી આવે છે.
૧૬મી સદીના આર્જેન્ટીનામાં સ્થયી થયેલા યુરોપીય લોકો દ્વારા ત્યાંના અરૉકાનો લોકો દ્વારા રમાતી રમત ચ્યુકાનો ઉલ્લેખ છે જેનો અર્થ વાંકી વળેલી એવો થાય છે આ શબ્દ તે રમતમાં વપ્રાતી વાંકા છેડા વાળી લાકડીને આધારે પડ્યો હોવો જોઈએ.
મધ્ય યુગમાં સમગ્ર યુરોપમાં આ રમત રમાતી હતી. તે ઈંગલેન્ડમાં કમ્બુકા (કે કોમોક કે કિમોકકે કીમોજી)તરીકે ઓળખાતી, સ્કોટલે ન્ડમાં શીન્ટી, ફ્રાન્સમાં જ્યૂ દે મેલ, અને નેધરલે ન્ડમાં હેટ કોલ્વેન નામે ઓળખાતી.
આધુનિક હૉકી બ્રિટિશ ઈશ્લેસ માં નિર્માંણ થઈ. ૧૯મે સદીના પ્રથમ અર્ધ ભાગમાં તે પ્રચલીત બની.
કેડીબી સ્કૂલ મા હોકીની ટુર્નામેન્ટ રમાડવામાં આવી હતી. જેમાં સરીગામ માં થી 8 ટીમે ભાગ લીધો હતો.. જેમાં થી ફાઇનલમાં બ્લ્યુ વોરિયર અને ગોડ નાઈન ટીમ આવિ હતી. જેમાં બ્લ્યુ વોરિયર ટીમ વિજેતા બની હતી જેમાં વિશાલ સિ રોહિત ની મહેનત થી ટીમને જીત હસિલ થઈ હતી જેમા વિશાલે આખી ટીમ મા સૌથી વધૂ ગોલ કર્યાં હતા.  બ્લ્યુ વોરિયર ટીમના સપોર્ટર તરિકે મોહિત સર અને રમણ સર નુ ખુબ સારું યોગદાન રહ્યુ હતુ બ્લ્યુ વોરિયર ટીમના વિશાલ ભાઈ અને હિના પ્રજાપતિ સહીત અન્ય ખેલાડી જે સ્ટેટ લેવલે પણ હોકી ની ટૂરના મેન્ટ માં રમી ચૂક્યા છે. આ હોકી ટૂરના મેન્ટ માં હાયેસ્ટ ગોલ સ્કોરલ અને બેસ્ટ પ્લેયર તરિકે વિશાલ ભાઈ ને ટોફી અને ગોલ્ડ મેડલ આપી ને સનમાનીત કરવામા આવ્યાં હતા . બ્લ્યુ વોરિયર વિજેતા ટીમને ફાઇનલ વીનર ની ટોફી આપવામા આવી હતી. સરીગામ ના લોકો મોટી સંખ્યા મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *